Mechanisch ontwerp

Mechanisch ontwerp

Betaalbare ontwerp- en ontwikkeldiensten

Huygens Engineers levert betrouwbare en betaalbare ontwerp- en ontwikkeldiensten voor nieuwe (OEM) componenten, instrumenten en machines. Dit geldt voor zowel verbeteringen als volledig nieuwe ontwerpen. Het gehele traject kunnen we in eigen huis realiseren: van conceptontwerp naar technische specificatie, detailontwerp en een eerste prototype. 

Deze projecten zijn kenmerkend voor het specialisme van Huygens Engineers: theoretische kennis in combinatie met praktijkervaring op het gebied van bijvoorbeeld meetopstellingen, -analyses, veldonderzoek en het ontwikkelen van pilot- en testinstallaties.

Een ontwerp stopt niet bij de tekentafel. Omdat we vaak betrokken zijn bij de realisatiefase, blijft de focus van ieder project praktisch. Onze opdrachtgevers kunnen iedere ontwerp- en realisatiestap bij ons neerleggen. De projectbezetting varieert per stap aan de hand van de hoeveelheid werk. Dit voorkomt onnodige kosten. 

"Onze kracht is het combineren van theoretische kennis met praktische ervaring"

Component ontwikkeling

Huygens Engineers levert ontwerpen voor kracht- en vermogenscomponenten, functie-kritische componenten en fijnmechanische componenten. Test- en meetprogramma's zijn daarbij vaak on-derdeel van de opdracht.

Ontwerp van speciale machinebouw

Vanwege complexe vraagstukken en geavanceerde technologie – speelt voorontwerp bij speciale machinebouw een belangrijke rol. Daarin werken we nauw samen met het productieteam van de op-drachtgever. Dit vertaalt zich naar een passende oplossing en een technische specificatie. We zorgen voor een efficiënt ontwerp waarvoor we relevante kennis van werktuigbouw, thermiek, meet- en regeltechniek, elektrotechniek en ergonomie combineren.

Werktuigen en bewegende structuren

Huygens Engineers integreert werktuigbouwkundig ontwerpen met sensoriek, aandrijving, thermi-sche aspecten, afdichting en het berekenen van krachten die ontstaan uit water- en windstroming. We werken vaak binnen multidisciplinaire teams met zowel opdrachtgevers, kennisinstituten en leveranciers.

Elektriciteitsnetten en machines

Naast het werken met magnetische systemen heeft Huygens Engineers diepgaande kennis op het gebied van permanent-magneet motoren en generatoren, van het koppelen van generatoren aan het net en van stabiliteitsvraagstukken bij zwakke netten. We hebben ook ervaring met topologievergelijkingen voor elektromagnetische aandrijving en voor stroomopwekking. We ontwerpen motoren, actuatoren, generatoren en regeltechniek voor netvoeding. Ook zijn we betrokken bij het koppelen van duurzame energiebronnen aan het elektriciteitsnet via conversiestappen. We voeren elektromagneti-sche en thermische berekeningen en simulaties uit tijdens de ontwikkeling en het ontwerpen.

MEER INFORMATIE

Meer informatie of direct contact?
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij beantwoorden uw vragen graag.


Telefonisch
e-mail