Speciaal Machinebouw

Speciaal Machinebouw

Passende oplossing en een definitieve, technische specificatie

Vanwege complexe vraagstukken speelt voorontwerp bij speciale machinebouw een belangrijke rol. Daarin werken we nauw samen met het productieteam van de opdrachtgever. Dit vertaalt zich naar een passende oplossing en een definitieve, technische specificatie. We werken we nauw samen met het product- of productieteam van de opdrachtgever. Dit vertaalt zich naar een passende oplossing en een definitieve, technische specificatie. Huygens Engineers beoogt de ontwerptijd, realisatiekosten en verwachte onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden.

"Het ontwerpproces stopt niet bij de tekentafel"

Conceptontwerp

We zorgen voor een efficiënt conceptontwerp waarvoor we relevante kennis van werktuigbouw, thermiek, meet- en regeltechniek, elektrotechniek en ergonomie combineren. Smart-industry thema’s zijn vanzelfsprekend; veel machines en systemen zijn immers web-connected. Tijdens de conceptfase gebruiken we veelal Creo Elements / Direct. De flexibiliteit van dit pakket zorgt voor een hoge tekenproductiviteit. Onze simulatie-omgeving is ANSYS Mechanical Enterprise CFD Maxwell 3D.

Detailontwerp

Detailontwerp

Na overeenstemming over het concept zal Huygens Engineers het detailontwerp uitwerken. Wanneer de 3D-detailpakketten gereed zijn, maken we ook alle 2D-machinetekeningen. Deze tekeningen definiëren voor ieder onderdeel bijvoorbeeld hoe de tolerantieopbouw is en waar belangrijke nulpunten zitten. We houden daarbij ook rekening met de mogelijkheden van de opdrachtgever of machinefabriek. Assemblagevraagstukken verwerken we ook in de tekeningen. Gedurende het hele ontwerpproces zijn de tekeningen altijd inzichtelijk voor de opdrachtgever via een interne portal.

Een ontwerp stopt niet bij de tekentafel. Omdat we vaak betrokken zijn bij de realisatiefase blijft de focus van ieder project praktisch. Onze opdrachtgevers kunnen iedere ontwerp- en realisatiestap bij ons neerleggen. De projectbezetting varieert per stap aan de hand van de hoeveelheid werk. Dit voorkomt onnodige kosten. Tijdens de detaillering tekenen wij zowel in Creo Elements/Direct, SolidWorks als Siemens NX.

MEER INFORMATIE

Meer informatie of direct contact?
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij beantwoorden uw vragen graag.


Telefonisch
e-mail